V boji o budoucnost (s) umělou inteligencí jdou rukavice dolů

Kontury sporu o podobu umělé inteligence se začínají rýsovat. Bývalý vědec číslo jedna v OpenAI zakládá konkurenční firmu, ekonomové varují před ztrátou pracovních míst a Apple nestíhá. 

Kontury sporu o podobu umělé inteligence se začínají rýsovat. Bývalý vědec číslo jedna v OpenAI zakládá konkurenční firmu, ekonomové varují před ztrátou pracovních míst a Apple nestíhá. 

Celý článek
0

Proboha neseďte a nečekejte na zázrak, vyzývá Zámečník zaměstnance Liberty Ostrava

„V regionu u nás a dál na východ je typické, že lidé nechtějí měnit práci – a doufají. Čím víc jste na západ od nás, tím víc je to tak, že firma jednou nezaplatí a ti lidé jdou pryč,“ říká analytik Hrotu24.

„V regionu u nás a dál na východ je typické, že lidé nechtějí měnit práci – a doufají. Čím víc jste na západ od nás, tím víc je to tak, že firma jednou nezaplatí a ti lidé jdou pryč,“ říká analytik Hrotu24.

Celý článek
0

Máj se otevřel po rekonstrukci. Prohlédněte si, jak vypadá

V oddělení Levels budou například stovky počítačových arkádových her, závodní simulátory, minigolf, šipky či biliár.

V oddělení Levels budou například stovky počítačových arkádových her, závodní simulátory, minigolf, šipky či biliár.

Celý článek
0

FinFocus: Tyto profese zaniknou kvůli umělé inteligenci

Rychlý rozvoj umělé inteligence mění trh práce. Zatímco v případě některých pracovních pozic pomůže AI ke zvýšení výkonu, jiné profese by mohly úplně zaniknout. Jaké? Ptáme se expertů v rubrice FinFocus.

FinFocus: Tyto profese zaniknou kvůli umělé inteligenci
Ilustrační foto. | Shutterstock.com

Z rozsáhlého průzkumu společnosti Oliver Wyman vyplynulo, že zaměstnavatelé již dnes upřednostňují určité dovednosti, které mají souvislost s využíváním AI. Pět dovedností, které mají do budoucna pomoci držet krok s měnícím se prostředím, jsou tyto: analytické myšlení, kreativní myšlení, schopnost vést a ovlivňovat ostatní, znalost práce s AI a big data, zvídavost a celoživotní vzdělávání. Co na to říkají představitelé významných podniků či akademické sféry?

Ondřej Přerovský, Senior manažer Moore Advisory, poradenství v oblasti lidských zdrojů

Ondřej Přerovský
Moore Advisory

Jaké dovednosti související s AI budou podle vás v následujících letech přínosem u zájemců o pracovní místa?

Jednoznačně se jedná o zásadní posun, a dokonce se nebojím říct, že se jedná o zásah typu průmyslové revoluce. Dopad na pracovní trh, ale i na osobní život lidí bude obrovský. Pro každého z nás bude nezbytné se umět naučit s umělou inteligencí pracovat a žít.

Teď na začátku bude potřeba umět najít a rozeznat její limity a dokázat vybrat ten správný nástroj. Zároveň vědět, kde nám pomůže a kde nás může obalamutit. V korporátním světě již teď mimo jiné může nahradit z větší části brainstormingy, osnovu různých zpráv a prací, případně dílčí sepisování zpráv vlastních. Je ale nezbytné, aby výstup z AI byl podroben přísné faktické revizi člověkem, který dané problematice rozumí.

Z toho vyplývá, že se člověk bude muset soustředit na expertízu a pochopení dané věci v odpovídajícím kontextu. Ono i vlastní sepsání dobrého promptu vyžaduje strukturovaný přístup a umění daný problém či zadání dobře popsat.

Jaké profese podle vás budou v souvislosti s rozvojem AI v blízké době nejvíce ohroženy? Případně které profese projdou největší proměnou?

Nejvíce jsou ohrožené pozice, které mají opakující se činnosti a které pracují s informacemi. Takže první na řadě jsou všechny administrativní pozice, ale třeba i programátoři. Ve většině případů se bude jednat o nahrazování práce nyní vykonávané na juniorních pozicích.

Člověk s expertízou, analytickými schopnostmi a s přesahem, si – alespoň po určitou dobu – svoji, byť změněnou, práci udrží. Na druhou stranu se často hovoří o tom, že se člověk bude moci soustředit na kreativitu.

Musíme si ale uvědomit, že již nyní řada nástrojů umí tvořit. Takže i pozice jako je fotograf, filmař, herec jsou v ohrožení. Stejně tak vidíme v uplynulých letech velký posun automatizace ve výrobních společnostech. Jde tedy vyvodit závěr, že změna se bude týkat všech.

Marcela Palíšková, katedra personalistiky, Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

Marcela Palíšková
Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze

Jaké dovednosti související s AI budou podle vás v následujících letech přínosem u zájemců o pracovní místa?

Proměnlivost vnějšího prostředí podniků, technologické změny, digitalizace ekonomiky a rozvoj nástrojů AI vedou dlouhodobě k růstu nároků na znalosti a dovednosti zaměstnanců.

Lze předpokládat, že mezi nejžádanější dovednosti budou v budoucnu patřit zejména IT dovednosti, práce s velkým objemem dat (Big Data) a analytické myšlení. V souvislosti s využíváním nástrojů AI bude nezbytnou dovedností kritické myšlení a bude nutné klást větší důraz na všeobecný přehled.

Vzhledem k tomu, že podniky musí rychle reagovat na změny vnějšího prostředí, častěji se pracuje v týmech. S tím souvisí požadavky na další dovednosti, zejména schopnost sdílet informace, komunikační schopnosti, schopnost virtuální spolupráce. Důležitou roli budou hrát také osobní vlastnosti, kreativita, tvůrčí myšlení, orientace na řešení problému, schopnost přizpůsobit se změnám, otevřenost inovacím a ochota permanentně se vzdělávat.

Je vhodné zmínit také manažerské dovednosti. V první řadě umění vést (leadership) a získat na svou stranu zaměstnance. Podniky čeká řada změn, jejichž realizace nebude bez podpory zaměstnanců možná.

Jaké profese podle vás budou v souvislosti s rozvojem AI v blízké době nejvíce ohroženy? Případně které profese projdou největší proměnou?

Proces zániku a vzniku pracovních míst je nedílnou součástí pracovního trhu. Nástup průmyslu 4.0 a digitalizace ekonomiky tento proces urychlují.

Již dnes je patrné, že nejrychleji zanikají pracovní místa v administrativě, sekretářské a úřednické pozice, zejména v bankovnictví a poštovních službách. V důsledku digitalizace a robotizace zanikají pracovní místa ve výrobě. Obecně nejméně jsou změnami ohroženy pracovní pozice specialistů a manažerů vyžadující vysokou odbornost, kreativitu a strategické myšlení.

V podnicích se nástroje AI nejčastěji používají v oblasti HR, a to při náborech a výběru zaměstnanců, při průzkumech mezi zaměstnanci a při jejich vzdělávání. Praxe zatím ukazuje, že AI umožňuje personalistům „uvolnit ruce“ pro řešení strategických otázek. Další oblastí je marketing a reklama. Také zde lze předpokládat spíše proměnu obsahu práce a zvýšení požadavků na dovednosti zaměstnance než zánik pracovních míst.

Největší transformací v důsledku rozvoje AI projde pravděpodobně oblast informačních technologií, finanční služby, telekomunikace, zdravotnictví včetně sociálních služeb a oblast vzdělávání.

Rychle budou vznikat zcela nové pracovní pozice specialistů na AI a strojové učení, například pozice „prompt engineer“ či analytik výstupů AI. Klíčové budou pravděpodobně pozice manažerů, kteří budou implementovat AI procesy do života podniků.

Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu, ManpowerGroup

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup

Jaké dovednosti související s AI budou podle vás v následujících letech přínosem u zájemců o pracovní místa?

AI promění způsob, jakým pracujeme, i podobu většiny pracovních pozic. AI nenahradí lidi, ale lidé ovládající AI budou produktivnější a nahradí ty, kteří se to nenaučí.

Pracovat s AI nevyžaduje žádné speciální IT znalosti nebo dokonce programování. Klíčová je učenlivost, přizpůsobivost, vytrvalost, schopnost řešit problémy, ale také kritické myšlení, samostatnost, vytrvalost, týmová spolupráce a komunikační dovednosti.

Tyto kompetence, nejlépe v kombinací s technickými znalostmi, umožní zájemcům o práci plně využít potenciál, který AI přináší a efektivně reagovat na dynamické výzvy současného a budoucího pracovního trhu. Nevidíme u lidí ani tak obavy, že nebudou mít práci, ale spíše se obávají rychlosti změn a toho, zda se budou stíhat těmto změnám přizpůsobovat.

Jaké profese podle vás budou v souvislosti s rozvojem AI v blízké době nejvíce ohroženy? Případně které profese projdou největší proměnou?

V naprosté většině případů lze očekávat, že umělá inteligence bude namísto úplné eliminace celých profesí především automatizovat specifické úkoly a dovednosti v rámci existujících pracovních rolí. AI nás nepřipraví o práci, ale lidé, kteří si nástroje AI osvojí, nahradí ty, kteří budou trvat na starých postupech.

Na jedné straně se dá očekávat, že automatizací některých činností budou chtít zaměstnavatelé od svých lidí vyšší přidanou hodnotu, která bude doplňovat AI. Na druhé straně může technologie pomoci méně zkušeným pracovníkům dělat kvalifikovanější práci, což se projevuje například v programování, tvorbě grafiky, psaní textů, automatizované tvorbě prezentací, ve vyhodnocování dat.

AI pomůže zautomatizovat rutinní úkoly. Bude ale také asistovat u vysoce kreativních prací.

Štěpán Mika, ředitel institutu Central European Management Institute (CEMI)

Štěpán Mika
CEMI

Jaké dovednosti související s AI budou podle vás v následujících letech přínosem u zájemců o pracovní místa?

Umělá inteligence bude nadále značně rostoucím trendem v pracovním prostředí, a proto je důležité, aby se zájemci o pracovní místa přizpůsobili novým technologiím a dovednostem souvisejícím s AI. Vzhledem k rychle se rozšiřujícímu záběru činností vykonávaných AI bude důležitou dovedností už samotné sledování trendů v této oblasti a schopnost vědět, k čemu AI lze či naopak nelze využít.

Přínosem proto bude, pokud budou mít zájemci o pracovní místa realistický pohled na využívání AI a budou si zároveň uvědomovat, v čem jsou oni sami nenahraditelní a v čem spočívá jejich vlastní přidaná hodnota pro potenciálního zaměstnavatele.

Jaké profese podle vás budou v souvislosti s rozvojem AI v blízké době nejvíce ohroženy? Případně které profese projdou největší proměnou?

Současná umělá inteligence v podobě například ChatGPT je „jen“ rozsáhlým jazykovým modelem, který sám o sobě nevymýšlí nic zcela nového a unikátního. Obecně tak jsou nejvíce ohrožena pracovní místa, u nichž lze značnou část práce nahradit díky automatizaci a chatbotům.

Sem mohou spadat například zaměstnanci call center, překladatelé či učitelé cizích jazyků, kde tato povolání sice nemusí zaniknout, ale jistě projdou určitou proměnou. Téměř vůbec naopak nejsou ohroženy manažerské pozice vyžadující analytické myšlení, kreativní myšlení, schopnost rozhodovat a vést či celoživotní vzdělávání. Tato pracovní místa umělá inteligence pravděpodobně ještě dlouho nenahradí, pokud vůbec někdy.

Jan Michelfeit, marketingový ředitel Pluxee (dříve Sodexo Benefity)

Jan Michelfeit
Pluxee

Jaké dovednosti související s AI budou podle vás v následujících letech přínosem u zájemců o pracovní místa?

U uchazečů o práci je samozřejmě plus, když již s AI zkušenosti mají a dokáží je ve své práci uplatnit tak, aby si práci zjednodušili. Umělá inteligence nám pomáhá například s přípravou textů, návrhů grafik a vizualizací, se zpracováváním dat, s programováním nebo s přípravou šablon v komunikaci s klienty a uživateli.

Zároveň je pro nás důležité dodržovat bezpečnost práce s daty, takže vedle využívání inovativních postupů klademe důraz i na jejich zabezpečení. A pokud máme kvalitního kandidáta, tak není problém ho u nás do možností využívat AI rychle zasvětit.

Jaké profese podle vás budou v souvislosti s rozvojem AI v blízké době nejvíce ohroženy? Případně které profese projdou největší proměnou?

Z mého pohledu je důležité AI vnímat jako ulehčující nástroj, který by měl zefektivňovat pracovní procesy. Vždycky tu budou významné aspekty lidské práce, které nebude možné umělou inteligencí nahradit: například mezilidské vztahy, schopnost cítit a prožívat emoce, různé interakce mezi lidmi, empatie a kreativita.

Umělá inteligence zefektivňuje práci s informacemi a daty. Nahradit tak může zejména ty profese, které vyžadují rutinní úkoly a vysokou přesnost, ať už se jedná o operátorské pozice, účetní či pokladní, asistenty zákaznické podpory či o místa v bankovnictví, s čímž už se můžeme dnes hojně setkat.