Větší školy, lepší výsledky

Menší školy s menšími třídami možná mohou stavět na rodinné atmosféře, lepší výsledky ve vzdělávání ale mají větší školy s většími třídami

Větší školy, lepší výsledky
ilustrační foto | Shutterstock.com

Vyplynulo to ze šetření České školní inspekce, která porovnávala výsledky žáků navštěvujících základní školy charakteristické širším nastavením organizace druhého stupně (tedy vyšším počtem velkých tříd) s těmi ze škol s užším nastavením organizace druhého stupně (nižším počtem malých tříd).

V ukazatelích, jako jsou výsledky testů z českého jazyka a matematiky, úspěšnost žáků v přijímacích zkouškách na střední školy, ale i zajištění výuky aprobovanými učiteli nebo nabídka výuky cizích jazyků, si vedly lépe velké školy.

Školní inspekce navrhuje jako jedno z řešení slučování menších škol do jednoho právního subjektu. 

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot

Máte účet?

Přihlásit