Veolia Energie získala certifikát protikorupčního managementu

Veolia Energie získala certifikát protikorupčního managementu
ilustrační foto | foto Tomáš Novák týdeník HROT

Společnost Veolia Energie ČR úspěšně prošla certifikačním auditem protikorupčního managementu AbMS ISO 37001. Stala se tak druhou firmou v Česku, která tento certifikát získala prostřednictvím certifikační autority Bureau Veritas. První společností, která certifikát získala, byly Pražské vodovody a kanalizace, které také patří do skupiny Veolia. Na tuto certifikaci se připravují i další společnosti ze skupiny Veolia, a to Moravská vodárenská, Královéhradecká provozní a Středočeské vodárny.

Tato certifikace navazuje na již zveřejněný a v praxi používaný Compliance program a přijatý Etický a Protikorupční etický kodex. “Certifikát prokazuje, že naše společnost zavedla mezinárodně uznávané systémy kontroly v rámci dobré praxe v boji proti korupci. Jde o nástroj řízení rizik, který ujišťuje management, ale i zaměstnance a obchodní partnery o tom, že se naše firma umí chránit před úplatkářstvím. Dosáhnout toho je možné především kombinací protikorupčního systému řízení a firemních hodnot, které kladou důraz na etickou podnikovou kulturu,“ uvedl Reda Rahma, ředitel Veolia Energie.

Dodržování požadavků normy je průběžným procesem, nikoliv pouze jednorázovou záležitostí. Všichni zaměstnanci společnosti musí znát a dodržovat nastavený protikorupční systém a všichni mají možnost nahlásit skutečné či potenciální případy porušení těchto zásad pomocí Etické linky na webu společnosti nebo kontaktováním Compliance officera společnosti.

Opatření a kontroly vyžadované standardem ISO 37001 představují globální osvědčené protikorupční postupy a rámcově vychází z mezinárodní protikorupční legislativy, například amerického zákona Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), britského Bribery Act či protikorupčních zásad mezinárodních dohod Organizace pro hospodářskou spolupráci (OECD) a Organizace spojených národů (OSN). 

Certifikát udělila společnosti Veolia Energie ČR certifikační a inspekční společnosti Bureau Veritas Certification, patřící do mezinárodní skupiny Bureau Veritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu. Na území České republiky působí již více než 100 let.