Válka o elektroodpad

Není moc nudnějších oborů než je sběr a recyklace elektroodpadu. Od výrobců vyberete příspěvek za sběr elektroodpadu, počkáte až se na sběrném místě shromáždí dostatek mobilů, lednic, televizorů a dalšího elektroodpadu, ten pak naložíte, odvezete a zrecyklujete. Tedy až donedávna. 

Válka o elektroodpad
ilustrační foto | Profimedia.cz

Před několika měsíci totiž začal velmi ostrý boj mezi dvěma společnostmi, které se tomuto byznysu věnují, firmami Asekol a Rema. Vše vzniklo tím, když koncern Samsung přešel od Asekolu k Remě, a Asekol pak mimo jiné odmítl odvézt vysloužilé elektrospotřebiče zmíněného výrobce ze sběrných míst. 

Od té doby spor pokračuje. Loni v srpnu Rema podala stížnost na Asekol k Úřadu pro ochranu hospodářské (ÚOHS) soutěže s tím, že její konkurent porušuje Zákon o ochraně hospodářské soutěže, zneužívá své dominantní postavení, přivlastnil si obecní sběrné dvory a narušil hospodářskou soutěž. ÚOHS ale letos v lednu vzkázal: „Nebylo potvrzeno podezření, že namítané jednání společnosti Asekol má charakter zneužívajícího jednání.“

Zdálo by se, že po tomto oznámení úřadu boj skončí. Rema ale označila rozhodnutí úřadu za chybné a žádá jeho předsedu, aby „v souladu se správním řádem učinil opatření proti nečinnosti a úřadu nařídil, aby zahájil správní řízení k prošetření možného zneužití dominantního postavení soutěžitelem Asekol,“ uvádí se v dokumentu, který má týdeník Hrot k dispozici.

Pro pochopení celého sporu je třeba se podívat do historie. Jak již bylo uvedeno, v lednu 2020 přešla společnost Samsung od Asekolu ke konkurenční firmě Rema. O pár měsíců později Asekol oznamuje, že od 1. srpna přestává sbírat vysloužilé elektro značky Samsung, protože, jak tvrdí, nebude tak činit na své náklady. Zdůvodnil to tím, že si Samsung vybral Remu, tak ať se firma o sběr postará sama.

A právě to je jedna z věcí, na kterou ve zmíněném dokumentu Rema upozorňuje. „Výrobci elektrozařízení jsou v důsledku jednání Asekolu nuceni odvádět příspěvky na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení de facto dvakrát,“ tvrdí Rema s tím, že poprvé tyto příspěvky odvedli výrobci v rámci zálohového systému Asekol při uvedení výrobků na trh, kterým si předplatili budoucí sběrnou povinnost. „A následně ekologické nakládání s těmito výrobky po ukončení jejich životnosti, podruhé by měli odvést v rámci průběžného systému v okamžiku faktické realizace odběru těchto výrobků,“ uvádí Rema v dokumentu pro šéfa ÚOHS.

Dle dokumentu Remy je důvod jediný. Samsung byl do konce roku 2019 klientem Asekolu. Za dané období platil zálohově recyklační příspěvky a je tak logické, že tato suma měla být použita na financování služby, kterou mu Asekol reálně odmítl poskytnout. „Samsung tedy této služby nemohl využít,“ tvrdí se ve zmíněném dokumentu. Podle názoru Remy se tak Asekol dostal do pozice, kdy vybral finanční příspěvky, ale službu nezajistil a peníze nevrátil. Výrobci tak vše musí zaplatit znovu.

Zdroje týdeníku Hrot navíc upozorňují, že se Samsung boj mezi Remou a Asekolem rozhodl vyřešit po svém – smlouvu zrušil a vypsal nové výběrové řízení na sběr elektroodpadu z jeho produkce. Výsledek tendru by měl být znám v nejbližších týdnech. Podnět k prošetření situace řeší i ministerstvo životního prostředí.

„V současné době probíhá výběrové řízení na výběr partnera pro zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro společnost Samsung. Vzhledem k faktu, že v podmínkách výběrového řízení se společnost Asekol zavázala nevyjadřovat se v průběhu výběrového řízení v médiích, zasíláme jen krátké vyjádření,“ reagoval pro Hrot obchodní a marketingový ředitel Asekolu Daniel Šafář. Tvrdí přitom, že žádný z klientů společnosti Asekol  za službu zpětného odběru neplatil dvakrát. „Společnost Asekol není aktuálně předmětem žádného šetření ze strany ÚOHS, neopodstatněné a tendenční podání motivované snahou poškodit společnost Asekol již bylo ze strany ÚOHS zamítnuto,“ dodal Šafář.