Přišla dávka, koupíme Teslu

Jak naložit s neočekávaným příjmem? Covidovou pomoc roztáčejí mnozí Američané na burze

Někdy to vypadá, že ač jsme všichni geneticky sotva rozlišitelní, reagujeme v některých situacích každý úplně jinak. Jak například naloží lidé s nečekaným příjmem, ať už jde o dědictví po neznámém bohatém strýčkovi, anebo o šek, který bez ohlášení přistál ve schránce? Nedá se říct, že by ekonomie měla předem připravenou univerzální odpověď, co je v takové situaci správné. Hodně ovšem záleží na okolnostech a také na tom, jaké vedeme mentální účetnictví.

Termín je připisován držiteli Nobelovy ceny za ekonomii Richardu Thalerovi a nejde o nic jiného než o konstatování, že se stejnou částkou zacházejí různí lidé různě a že pro mnohé platí staré české rčení „lehko nabyl, lehko pozbyl“.

Houbová obrátka

Mezi lidmi jsou v zacházení s penězi obrovské rozdíly podle toho, zda příjemce má, nebo nemá něco na způsob finančního plánu. Jeden můj velmi dobrý přítel dělal celý život finančního ředitele. Podle toho se choval i ve volném čase - jako náruživý houbař si kupříkladu vedl statistiku včetně druhového členění a použití nasbíraných hub. Kozáky zásadně sušil, aby bylo do zelňačky, jiné houby disciplinovaně mrazil, nakládal, to vše až do dosažení plánované zásoby, při jejíž obrátce důsledně uplatňoval model řízení „first-in, first-out“. Byl to sice cifršpion, ale zároveň štědrý člověk - zásoby nesyslil, nýbrž rozdával. Lidé s vyspělým finančním plánováním nakládají s mimořádným příjmem jako Vládík s houbami: Použijí jej na splátku dluhu, případně na posílení finančních rezerv; pokud očekávaný výnos převyšuje nákladové úroky, neváhají si půjčit.

Vydání

Celý článek je dostupný předplatitelům týdeníku Hrot

Máte účet?

Přihlásit