Co s radioaktivním odpadem? Česko dá na výzkum desítky milionů

Čeští vědci budou spolu s evropskými kolegy bádat, jak naložit s odpadem z jaderných elektráren i nemocnic.

Co s radioaktivním odpadem? Česko dá na výzkum desítky milionů
ilustrační foto | Shutterstock.com

Prakticky každá evropská země řeší, jak se zbavit radioaktivního odpadu, včetně zemí bez jaderných elektráren typu Rakouska nebo Polska. I ty totiž mají problémy s odpadem z nemocnic nebo výzkumných reaktorů. Celkem pět desítek výzkumných institucí z třiadvaceti zemí se proto spojilo v rámci evropského projektu EURAD. 

Cílem je vzájemná technologická podpora a výměna vědeckých poznatků, jak s nebezpečným materiálem zacházet. Na EURAD participuje i tuzemská Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která v rámci projektu zadala výzkumné práce v hodnotě 51,3 milionů korun dalším šesti institucím, jako jsou Univerzita Karlova nebo ÚJV ŘEŽ.  Polovina nákladů jde z rozpočtu Evropské unie. Celkem má na program padnout až 60 milionů eur.

„Přínosem projektu pro Českou republiku budou nejen nové poznatky z testování kandidátních materiálů pro hlubinné úložiště, numerické řešení dlouhodobých procesů v hlubinném úložišti a popis horninového prostředí, ale také prohloubení spolupráce se světovými odborníky a vzájemné sdílení metodik a postupů,“ popsala mluvčí SÚRAO Martina Bílá. 

V rámci EURAD jde výhradně o vědecký výzkum, nikoliv o přípravu výstavby společného evropského hlubinného úložiště pro více zemí. Za tímto účelem existuje skupina ERDO, která má však jen osm členů. Není mezi nimi Česko ani velké jaderné státy jako například Francie. Skupina dlouhodobě bojuje s nedostatkem financí.