Američané nekupují elektromobily. A bude hůř

Obyvatelé Spojených států zatím nekupují elektromobily v množství, jaké by si přáli výrobci i Bílý dům. Protičínská cla přitom situaci pravděpodobně ještě zhorší, protože zvednou cenu amerických elektroaut.

Obyvatelé Spojených států zatím nekupují elektromobily v množství, jaké by si přáli výrobci i Bílý dům. Protičínská cla přitom situaci pravděpodobně ještě zhorší, protože zvednou cenu amerických elektroaut.

Celý článek
0

Ajťákům se v Česku daří. Evropskou IT velmocí je Brno

V Česku už v IT pracuje kolem 50 tisíc živnostníků, firem je v tomto oboru přes 30 tisíc. Nejvíce pracovních příležitostí nabízejí přirozeně velká města, velmocí v informačních technologiích je ale Brno, nikoliv Praha.

V Česku už v IT pracuje kolem 50 tisíc živnostníků, firem je v tomto oboru přes 30 tisíc. Nejvíce pracovních příležitostí nabízejí přirozeně velká města, velmocí v informačních technologiích je ale Brno, nikoliv Praha.

Celý článek
0

Čím jste starší, tím spíš vás dostane. Američany drtí demence, Česko nezaostává

Podle nového průzkumu trpí některou z demencí přes čtyři procenta Američanů starších 65 let. Čím vyššího věku se lidé dožijí, tím větší je pravděpodobnost, že onemocní některým z těchto psychiatrických onemocnění.

Podle nového průzkumu trpí některou z demencí přes čtyři procenta Američanů starších 65 let. Čím vyššího věku se lidé dožijí, tím větší je pravděpodobnost, že onemocní některým z těchto psychiatrických onemocnění.

Celý článek
0

První malý modulární reaktor bude v Temelíně. Jižní Čechy mají být „nukleárním parkem“

Modulární reaktory by v budoucnu mohly vyrůst také například na území elektráren Prunéřov, Ledvice, Mělník a samozřejmě i jaderné elektrárny Dukovany.

První malý modulární reaktor bude v Temelíně. Jižní Čechy mají být „nukleárním parkem“
Vizualizace modulárního reaktoru | foto Westinghouse (publikováno se svolením)

Jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) vidí v malých modulárních reaktorech (SMR) budoucnost. „Samozřejmě je pro nás klíčová bezpečnost našich obyvatel, ale zároveň chci, aby jižní Čechy v tom byly lídrem. Jde o obrovskou příležitost a tady na jihu Čech by mohlo vyrůst centrum, kde by se potkávali odborníci z celého světa a české firmy by se mohly zapojit do vývoje i výroby komponent. Mohlo by tady být i školicí centrum pro operátory takových nových elektráren,“ konstatoval Martin Kuba, který je současně předsedou Asociace krajů České republiky.

Ostatně už loni na podzim tam Kuba spolu s premiérem Petrem Fialou (ODS) a generálním ředitelem ČEZ Danielem Benešem podepsali smlouvu o vzniku společnosti South Bohemian Nuclear Park, jejímž dalším partnerem je ÚJV Řež, kde se také malý jaderný reaktor vyvíjí. „Chceme, aby se jižní Čechy staly technologickou špičkou. Nejde jen o samotný malý blok, naší snahou bude vybudovat zde celou technologickou základnu, včetně výzkumných, školicích a servisních zařízení. Jde o obrovskou příležitost s velmi vysokou přidanou hodnotou nejen pro bezemisní a stabilní energetiku, ale i hospodářský rozvoj, vysoké školství a řadu dalších sektorů,“ poznamenal Kuba.

Energetická nezávislost

Premiér Petr Fiala uvedl, že Jihočeský jaderný park pokládá v kontextu dnešní situace v Evropě za mimořádně důležitý a přelomový krok. „Válka na Ukrajině otřásla mezinárodním pořádkem a v neposlední řadě se ukázalo, jak moc nás poškozuje závislost na surovinách z rizikových zemí. Celá Evropa byla donucena radikálně přehodnotit své energetické plány,“ zdůraznil premiér. Vláda se podle něho snaží posílit českou energetickou bezpečnost a nezávislost, tedy získávat co nejvíc elektřiny z obnovitelných zdrojů a z jádra. S tím souvisí i podpora technologií SMR.

ČEZ už loni na jaře vyčlenil v Temelíně prostor, kde by měl první malý modulární reaktor vyrůst. „Ve světě existuje sedm firem, které se zabývají přípravou takových projektů. Se všemi jsme ve velmi čilé komunikaci, máme s nimi podepsaná memoranda o spolupráci. První instalace by se do provozu měly uvést před rokem 2030. Máme pocit, že tyto technologie budou přelomové. Hodí se jako doplnění velkých tlakovodních reaktorů, obzvlášť do lokalit, kde byly uhelné elektrárny, které budou končit, (do lokalit), kde jsou plynové elektrárny,“ řekl šéf ČEZ Beneš.

Skupina podepsala dohody o spolupráci s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls-Royce, EdF, KHNP, Holtec a se společností Westinghouse. „Česká energetika potřebuje být bezpečná, nezávislá, cenově udržitelná a díky svým přírodním podmínkám má jenom dvě možnosti, aby to naplnila, a to je jaderná energetika a obnovitelné zdroje. Jaderné zdroje nám zajistí nezávislost na ruském plynu a možnost odejít od uhlí, které je z ekologického hlediska dlouhodobě neudržitelné. Potřebujeme významně rozvinout českou jadernou energetiku, a to nejen ve dvou tradičních lokalitách Temelín a Dukovany, ale například také v severních Čechách a tam, kde máme dnes uhelné elektrárny,“ konstatoval Beneš.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby je třeba si uvědomit, že energetické zdroje dávají národu svobodu. Odhaduje, že v budoucnu by modulární reaktory mohlo mít každé větší město, které nyní provozuje teplárnu nebo elektrárnu. Města by mohla stavbu reaktorů také zčásti platit.

Další zkoumané lokality

Ostatně ČEZ tipuje další lokality, kde by SMR v budoucnu mohly vyrůst. Vedle už známých areálů jaderné elektrárny Temelín a uhelných elektráren Dětmarovice a Tušimice se analýzy zabývají například územím elektráren Prunéřov, Ledvice, Mělník a samozřejmě i jaderné elektrárny Dukovany.

Lokality elektráren v Dětmarovicích a Tušimicích projdou řadou dalších intenzivních průzkumných a monitorovacích prací, než bude definitivně jasné, zda jsou vhodné pro umístění jaderného zdroje. Průzkumné práce, které začaly v první polovině února, jsou zaměřeny především na vyloučení existence aktivních tektonických zlomů, posouzení hydrogeologie území i na analýzu podloží.

Tato fáze prací bude ukončena na podzim tohoto roku. Na ni pak budou navazovat další. Transformace nejaderné lokality v jadernou vyžaduje řadu průzkumných činností trvajících tři až pět let. Až poté bude možné zahájit případný povolovací proces.

„V oblasti jaderné energetiky patříme mezi evropské lídry a tuto výhodu si chceme zachovat i do budoucna. Aktuálně vidíme obrovský bezpečnostní a cenový význam jádra, a i proto chceme hrát velmi významnou roli i v případě malých modulárních zdrojů,“ konstatoval místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani.

Co znamená SMR

Pojem SMR, tedy malé modulární reaktory, byl historicky zaveden americkým ministerstvem energetiky (US DoE) ve smyslu malých jednotek, respektive modulů, které jsou sériově vyráběny ve výrobním závodě, transportovány a instalovány na lokalitu jako jeden celek s možností sestavování modulů do jednotek vyššího instalovaného výkonu. Mezinárodní agentura pro jadernou energii (IAEA – ­International Atomic Energy Agency) užívá terminologii SMR ve smyslu „Small and Medium Reactors“, přičemž pojem „small“ definuje ve výkonovém rozsahu do 300 megawattů a „medium“ do 700 megawattů. Organizace World Nuclear Association definuje SMR jako malé jaderné reaktory o výkonu do 300 megawattů, které jsou vyráběny s využitím modulární technologie.

Nejdále jsou potřebné přípravné práce právě v jihočeském Temelíně, kde už na konci roku začal geologický průzkum vybraného území. Odborníci detailně prozkoumají podloží na místě, které se nachází na jihozápadním okraji areálu temelínské elektrárny, několik set metrů od silnice mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou.

Průzkum například odpoví na otázky, jaké je přesné složení hornin v místě předpokládané stavby nebo nakolik jsou celistvé. Odborníci na místě určují druh a celistvost hornin pomocí měření elektrických odporů a sledování rychlosti šíření seizmických vln od speciálního vibračního zdroje. První výsledky ověřují prostřednictvím třicet metrů hlubokých vrtů.

„Zájemcům o stavbu chceme představit naprosto konkrétní podmínky. Jsme si jisti tím, že jde o maximálně vhodnou lokalitu, ale před každou takto významnou stavbou je potřeba přesně znát geologické podmínky a další faktory, které mohou projekt ovlivnit,“ vysvětlil člen představenstva a ředitel divize Nová energetika Tomáš Pleskač.

Firmy, které malé modulární bloky vyvíjejí, avizují jejich první komerční nasazení do konce desetiletí a zájem o ně výrazně roste. „S ohledem na současnou situaci tento projekt urychlujeme. Vidíme, že bude nutné nahradit řadu uhelných elektráren a tepláren a zároveň zachovat v maximální míře soběstačnost. Modulární reaktory jsou z tohoto pohledu bezpečnou a velmi efektivní cestou,“ dodal Pleskač.