Sankce proti Putinovi a jeho oligarchům mohou být po rozhodnutí soudu EU v troskách

Dva ruští prominentní bankéři a finanční magnáti, Petr Aven a Michail Fridman, uspěli u Soudního dvora EU s tvrzením, že byli na unijní sankční seznam zařazeni neoprávněně.

Dva ruští prominentní bankéři a finanční magnáti, Petr Aven a Michail Fridman, uspěli u Soudního dvora EU s tvrzením, že byli na unijní sankční seznam zařazeni neoprávněně.

Celý článek
0

Další krok k fúzním elektrárnám? Startup z Institutu Maxe Plancka získal 20 milionů eur

Mnichovský startup Proxima Fusion přesvědčil investory a získal od nich 20 milionů eur k vybudování první generace fúzních stelarátorových elektráren. Zakladatelé tohoto spin-offu Institutu Maxe Plancka tak ukazují, že umí dobře vytěžit zkušenosti, které získali při vývoji a stavbě světově největšího experimentálního stelarátoru.

Mnichovský startup Proxima Fusion přesvědčil investory a získal od nich 20 milionů eur k vybudování první generace fúzních stelarátorových elektráren. Zakladatelé tohoto spin-offu Institutu Maxe Plancka tak ukazují, že umí dobře vytěžit zkušenosti, které získali při vývoji a stavbě světově největšího experimentálního stelarátoru.

Celý článek
0

Zmizí muži ze světa? Jejich chromozom se pořád zmenšuje, hlásí vědci

Je to záhada mezi ženou, mužem a ptakopyskem. Kam se vytrácejí geny z chromozomu Y? A může lidstvo fungovat bez něj?

Je to záhada mezi ženou, mužem a ptakopyskem. Kam se vytrácejí geny z chromozomu Y? A může lidstvo fungovat bez něj?

Celý článek
0

FinFocus: Generace Z na trhu práce? Ti lidé jsou prostě jiní

Generace Z opouští školy a naplno se vrhá do pracovního procesu. V čem jsou dnešní mladí odlišní a jak na to reaguje trh práce? Otázka pro experty v rubrice FinFocus.

FinFocus: Generace Z na trhu práce? Ti lidé jsou prostě jiní
Ilustrační foto | Shutterstock.com

Mladí Češi stále více inklinují k home officům nebo výkonově odměňovaným zaměstnáním. Sezení v kanceláři od devíti do pěti je nezajímá, píchačky jsou pro ně překonanou minulostí. Mají tendenci být progresivnější v klíčových společenských otázkách a nebojí se zpochybňovat stávající systém. Zejména pokud jde o tzv. work-life balance – ostatně mottem zoomerů je „pracuj, abys žil, nežij, abys pracoval”. Co na to říkají představitelé významných podniků či vzdělávací sféry?

Otázka tohoto týdne zněla: V čem jsou podle vás zástupci generace Z, tedy lidé narození zhruba mezi lety 1997 a 2012, specifičtí, pokud jde o požadavky na pracovní místo a na zaměstnavatele?

Anna Briante, Employer Branding Lead CZ, SK & HU, Philip Morris

Anna Briante
Philip Morris

S mladými lidmi, kteří se řadí do generace Z, se při pohovorech samozřejmě potkáváme stále častěji. Je pro nás proto důležité mít přehled o jejich potřebách a názorech. Na řadu témat nahlížejí jinak, a proto se tomu snažíme uzpůsobit i část náborové strategie. Klademe důraz na témata jako vzdělávání, well-being nebo udržitelnost. V náboru jsme také například začali vytvářet videa představující nejen konkrétní pracovní pozice ale i firemní kulturu. 

Důležitá je pro nás ale i samotná spolupráce s talenty a jejich rozvoj. Nabízíme flexibilní pracovní dobu a pro studenty posledních ročníků vysokých škol jsme vytvořili rozvojový program „Empower Your Early Career“. Víme, že generace Z mnohem více upřednostňuje příležitost osobního rozvoje, práci ve více týmech a na různých projektech než klasickou pozici s jasně danou pracovní agendou. Nově příchozím tak nabízíme zajímavé rotace a zahraniční stáž, a dáváme jim tak možnost zkusit si hned několik pracovních pozic a volbu rozhodnout se, co přesně by je v budoucnu bavilo nejvíce.

Jan Císař, PR & Marketing Cosultant, Strateggo

Jan Císař
Strateggo

Mladí Češi bourají představu o budování celoživotní kariéry, a to ani v jedné profesi, natož v jedné firmě. Naše průzkumy, které realizujeme s českými vysokými školami, ukazují, že tato generace při výběru vzdělání i povolání stále více inklinuje k multioborovým zaměřením. Uvědomuje si, jak je důležité adaptovat se a flexibilně reagovat na měnící se podmínky na pracovním trhu.

Jejich postoje plynou z hodnotového nastavení: chtějí dělat, co je baví, a chtějí, aby jejich práce měla smysl. Z toho důvodu zaměstnavatelům doporučujeme, aby mladým lidem neustále vysvětlovali “proč”. Ukázali jim, jak pracovní pozice a její kompetence zapadají do firemní vize a celkové mechaniky firemní exekutivy. A aby jim umožnili získat hned ze startu co nejvíce zkušeností – aby si mladí zaměstnanci vyzkoušeli různé typy činností a pracovali v oborově pestrých kolektivech.

Michal Hradečný, HR Business Partner, MOJE AMBULANCE a.s.

Michal Hradečný
Moje Ambulance

Příslušníci generace Z hledají nejen smysluplné uplatnění s perspektivou profesního rozvoje, ale přejí si také mít dostatek času na své blízké a prostor pro osobní zájmy. Velký důraz proto kladou na časovou flexibilitu s možností klouzavé pracovní doby nebo zkrácených úvazků. Vnímáme, že work-life balance a flexibilita jsou pro ně klíčová témata.

Jako největší poskytovatel primární péče v České republice zaměstnáváme 630 lékařů, zdravotnického a dalšího personálu. Na proměny pracovního trhu i filozofie proto reagujeme v podobě různorodých pracovních úvazků i časového rozvržení práce tak, abychom co nejvíce usnadnili skloubení profesního a soukromého života. Částečné úvazky jsou oblíbené zejména u lékařek a zdravotních sester s malými dětmi. Zkrácená pracovní doba jim umožňuje pokračovat v odborném rozvoji a zároveň věnovat dostatek času rodině.

Setkáváme se s tím, že nedílnou součástí poptávky generace Z je možnost využívání moderních technologií, které nejen ulehčují práci samotnou, ale zároveň zefektivňují komunikaci uvnitř týmu i s klienty.

Štěpán Mika, ředitel institutu Central European Management Institute (CEMI)

Štěpán Mika
CEMI

Generace Z je významně ovlivněna digitálními technologiemi, které jsou součástí jejich života již od dětství. Jednou z věcí, které očekávají, je tak právě skvělá technologická vybavenost; zaměstnavatelé, kteří investují do moderních technologií a digitálních nástrojů, tak pro ně budou přitažlivější. Preferují také rychlé a přímé komunikační kanály, jako jsou mobilní aplikace a sociální média, zaměstnavatelé by proto měli zvážit využití těchto kanálů pro interní komunikaci. Upřednostňují flexibilní pracovní podmínky, jako je možnost práce na dálku nebo pružná pracovní doba. Zatímco předchozí generace se musely cíleně učit pracovat s work-life-balance, či předcházet syndromu vyhoření, u generace Z bude zřejmě workoholismus neznámým pojmem, jelikož jejich hodnotový žebříček je postavený velmi odlišně.

Reprezentanti generace Z inklinují k práci pro organizace, které sdílejí jejich hodnoty a angažují se v sociální odpovědnosti a udržitelnosti, důležitější je pro ně také rovnost a inkluzivita v pracovním prostředí. Co naopak mají s předchozími generacemi společného, je snaha hledat pracovní místa, která jim poskytnou možnosti růstu a rozvoje. Zaměstnavatelé, kteří sázejí na vzdělávání a rozvoj tak budou mít větší šanci přilákat a udržet si tyto mladé talenty.

Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu, ManpowerGroup

Jiří Halbrštát
ManpowerGroup

Generace Z začíná opouštět školy a vstupuje na trh práce. Zaměstnavatelé se nyní učí pracovat s jejich jiným vnímáním světa a životními prioritami. Jsou zvyklí na rychlé změny světa a jsou schopni se rychle učit novým věcem, což je pro firmy jednou z nejžádanějších měkkých dovedností. Budou také schopni spolupracovat s lidmi z různých prostředí. Firmy by se na ně měly připravit tím, že jim budou nabízet příležitosti k rozvoji technologických dovedností a například častou horizontální rotací a zapojováním do různých projektů jim umožní získávání nových zkušeností. Bude pro ně důležité prostředí, které podporuje kreativitu a inovace.

Nová generace také akcentuje smysl práce a vůbec smysl fungování celé firmy. Při náboru zaměstnanců bude stále důležitější otázka společenské a environmentální odpovědnosti firmy a jejích produktů. Proto absolventi již tolik netouží po práci v mezinárodních korporacích, ale ideálem se stává práce ve startupech nebo neziskovém sektoru.