Česko marně vyhlíží návrat čínských turistů. Může za to podpora Tchaj-wanu?

Turisté z Číny po pandemické pauze znovu ve velkém cestují. Atraktivní jsou pro ně zejména země asijsko-pacifického regionu. Česká republika si na návrat movitých Číňanů pravděpodobně ještě nějaký ten rok počká.

Turisté z Číny po pandemické pauze znovu ve velkém cestují. Atraktivní jsou pro ně zejména země asijsko-pacifického regionu. Česká republika si na návrat movitých Číňanů pravděpodobně ještě nějaký ten rok počká.

Celý článek
0

Čekání na energetický výprask. Ani levnější elektřina nemusí být vždy dobrou zprávou

Podle státní energetické koncepce má do konce roku klesnout podíl elektřiny vyrobený z uhlí na 10 procent. Potřebujeme kvůli tomu postavit nové plynové elektrárny, jenže vláda s garancemi stále váhá.

Podle státní energetické koncepce má do konce roku klesnout podíl elektřiny vyrobený z uhlí na 10 procent. Potřebujeme kvůli tomu postavit nové plynové elektrárny, jenže vláda s garancemi stále váhá.

Celý článek
0

Komentář: Umění kapitulace. Danone si z Ruska odnese 177 milionů eur

Francouzská mlékárenská skupina Danone odmítla odejít z Ruska. Kreml jí za to nyní hodil kost. Danone za svoji ruskou pobočku dostane (podle velmi hrubého odhadu) osmnáctinu její skutečné hodnoty.

Francouzská mlékárenská skupina Danone odmítla odejít z Ruska. Kreml jí za to nyní hodil kost. Danone za svoji ruskou pobočku dostane (podle velmi hrubého odhadu) osmnáctinu její skutečné hodnoty.

Celý článek
0

Rychlostudenti, plagiáty, organizační chaos. Mendelově univerzitě hrozí odebrání akreditace

Praxe na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně šokovala státní kontrolory. Školu kvůli tomu čeká hloubkový audit, který může vést až k odebrání akreditace.

Rychlostudenti, plagiáty, organizační chaos. Mendelově univerzitě hrozí odebrání akreditace
Kontrola na Mendelově univerzitě v Brně odhalila nedostatky, které vrhají stín na kvalitu studia a mohou vést až k odebrání akreditace. | foto Profimedia.cz

Jak jsme již v týdeníku Hrot informovali, Mendelova univerzita v Brně má závažný problém s odhaleným plagiátorstvím ve studentských a vědeckých pracích a také s udělováním takzvaných rychlotitulů. Provozně ekonomická fakulta univerzity proto neobstála při kontrole Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Celá záležitost má pak i mezinárodní přesah, jelikož fakulta využívala služeb kontroverzní agentury na nábor zahraničních studentů. Na univerzitě je měl čekat studentský ráj na zemi – snadné studium a doktorát za kratší dobu.

Škola proto nyní bude podrobena hloubkovému auditu, který může skončit i odebráním akreditace celé univerzitě. „Byly zjištěny nedostatky včetně závažných, které se týkaly státních doktorských zkoušek a obhajob disertačních prací studentů kontrolovaných studijních programů,“ uvedli inspektoři vyslaní na fakultu.

Rychlostudenti, opisování, nepřezkoumatelné spisy ze státnic

Odhalili rovněž opsané závěrečné práce a značné množství takzvaných rychlostudentů. „Z protokolů o státní doktorské zkoušce a protokolů o přijímacím řízení je patrné, že ve sledovaných akademických rocích absolvoval značný počet studentů studium za dobu přibližně o jeden rok kratší, než je standardní doba studia v kontrolovaných studijních programech. V kontrolovaném období absolvovalo za tuto kratší dobu čtrnáct studentů,“ uvedli kontroloři s tím, že celkově v dokumentaci panoval zmatek. 

„Vedení protokolů o obhajobě disertační práce a státní doktorské zkoušce je nejednotné a texty některých protokolů neobsahují dostatečné informace o průběhu obhajoby či zkoušky,“ konstatovali. Z toho vyplývá, že v některých případech jsou tedy doktorské studium a jeho závěr – doktorské zkoušky – v podstatě nepřezkoumatelné.

Výsledkem je, že komise radě akreditačního úřadu navrhla odebrání institucionální akreditace pro ekonomické obory. „Význam institucionální akreditace spočívá v tom, že vysoká škola může sama rozhodovat o některých důležitých záležitostech. Při jejím udělení musí škola prokázat, že má funkční pravidla vnitřního zabezpečování kvality a chová se zodpovědně. Vysoká škola, která získá institucionální akreditaci, si může sama schvalovat studijní programy a ty už pak nemusejí být akreditovány Národním akreditačním úřadem. Po odebrání institucionální akreditace vysoká škola toto oprávnění ztratí. Rozhodování o akreditaci studijních programů se přenáší znovu do pravomoci Národního akreditačního úřadu,“ vysvětluje Jiří Smrčka, ředitel kanceláře úřadu.

Pochybnosti o kvalitě výuky

Pro školu je to tvrdá rána. Když akreditaci obdržela, chlubila se tím v tiskové zprávě. Měl to být důkaz toho, že je schopna ohlídat si kvalitu výuky a není potřeba, aby nad ní někdo vykonával dozor. Plagiáty, rychlostudium a zmatek v dokumentech tomu ale nenasvědčují.

Kdy přesně úřad ve věci odebrání akreditace rozhodne, není jasné. Správní řízení je neveřejné a může trvat měsíce. Kauza ovšem nemusí skončit odebráním jedné institucionální akreditace. Jak totiž týdeníku Hrot sdělil ředitel kanceláře úřadu, kontroloři se nyní v souvislosti se zjištěními rozhodli hloubkově zkontrolovat celou Mendelovu univerzitu. „Národní akreditační úřad zahájil v této věci kontrolu. Cílem je prověřit, zda k pochybením při uskutečňování studijních programů nedochází také v jiných oblastech vzdělávání a na dalších fakultách univerzity,“ sdělil ředitel Smrčka. 

Z toho vyplývá jediné: rada úřadu usoudila, že inspektoři zjistili natolik závažná pochybení systémového charakteru, že si nemůžeme být jisti kvalitou vzdělání poskytovaného napříč celou univerzitou.

Podle informací Hrotu se inspektoři zaměřují na kvalitu a originalitu závěrečných prací, a to od bakalářských až po doktorské napříč univerzitou. Podrobně také zkoumají podmínky dokončení a realizaci doktorských studijních programů. Zkoumají také nastavení kontrolních mechanismů od fakultní úrovně po celouniverzitní. Ve zkratce tedy to, zda škola postupuje v souladu se schválenými institucionálními akreditacemi.

Do věci se vložil nový rektor. Profesor a odborník na rybářství Jan Mareš byl prezidentem republiky jmenován do funkce teprve na konci března. Ekonomickou fakultu podle svých slov začal řešit hned první den v úřadu. „Z mého pohledu není jiné cesty než tvrdá a poctivá práce a určitě se nám to podaří. V současné chvíli ale těžko odhadnout, jak dlouhá ta doba bude a jak trnitá to bude cesta. Ve spolupráci s akreditačním úřadem se budeme snažit nápravu zajistit co nejdříve,“ sdělil Jan Mareš Hrotu.

Bývalá rektorka univerzity Danuše Nerudová uvedla, že ona sama jednala v minulosti podle předpisů a svědomí má čisté. „Postupovala jsem přesně tak, jak jsem měla a jak mi to zákon umožňoval,“ sdělila ekonomka s tím, že rektor veškerá zodpovědnost podle ní připadá na děkana proviněné fakulty. Vážnost celé situace si uvědomuje. „Je to samozřejmě zásadní problém. Iniciovala jsem na radě pro vnitřní hodnocení kontrolu, vyzvala jsem děkana fakulty, aby dal zprávu a vyjádřil se ke skutečnostem,“ řekla Nerudová ve vysílání CNN Prima.