Pistole, jimiž se chtěl Napoleon zastřelit, se prodaly za 40 milionů

V listopadu se prodal i slavný císařův dvourohý černý klobouk s modro-bílo-červenou kokardou, a to za rekordní sumu.

Pistole, jimiž se chtěl Napoleon zastřelit, se prodaly za 40 milionů
Zbraně bohatě vykládané zlatem a stříbrem francouzskému vojevůdci a císaři patřily až do jeho abdikace v roce 1814 | aukční síň Osenat

Dvě pistole, které patřily Napoleonovi, francouzská aukční síň Osenat i s poplatky vydražila za 1,69 milionu eur (zhruba 42,6 milionu korun). Zbraně bohatě vykládané zlatem a stříbrem francouzskému vojevůdci a císaři patřily až do jeho abdikace v roce 1814, uvedla agentura AFP.

Perkusní pistole uložené ve vzácné dřevěné skříňce s příslušenstvím se prodaly v aukci, kterou uspořádaly aukční domy Osenat a Rossini ve Fontainebleau v pařížském regionu. Aukční domy nesdělily žádné informace o kupci, ale dražbu označily za úspěšnou.

Příslušná poradní komise označila zbraně za národní poklad, což znemožňuje jejich vývoz a zároveň začíná třicetiměsíční lhůta, během níž může francouzská vláda učinit nabídku na odkoupení předmětů. Jejich nový majitel však má právo nabídku odmítnout.

Bez ohledu na hodnotu a stáří mohou kulturní statky kvalifikované jako národní poklad opustit Francii pouze dočasně a musí se vrátit do země, upozornilo francouzské ministerstvo kultury.

Napoleon si pár pistolí objednal speciálně u puškaře Louise Marina Gosseta. Podle AFP jsou spojovány s Napoleonovým pokusem o sebevraždu ve Fontainebleau z noci z 12. na 13. dubna 1814, kdy poprvé abdikoval.

Po porážce francouzského tažení byl zcela deprimován a chtěl spáchat sebevraždu těmito zbraněmi, ale jeho pobočník markýz Armand Augustin Louis de Caulaincourt odstranil střelný prach. Napoleon si pak vzal jed, ale vyzvracel ho a nezemřel, sdělil Osenat AFP.

„Císař pak obě pistole s jedním mečem nabídl Caulaincourtovi na památku jeho oddanosti v oněch temných dnech. Od té doby zůstaly v jeho rodině, která se s nimi rozhodla rozloučit,“ řekl expert.

AFP připomíná, že v listopadu se slavný císařův dvourohý černý klobouk s modro-bílo-červenou kokardou, prodal za rekordních 1,932 milionu eur.