Nvidia před soudem: Když vyděláváte dost peněz, smíte investorům lhát

Burzovní obchodování může dostat nová pravidla. Americký Nejvyšší soud projedná žádost megavýrobce čipů Nvidia o zamítnutí žaloby kvůli starému podvodu.  

Burzovní obchodování může dostat nová pravidla. Americký Nejvyšší soud projedná žádost megavýrobce čipů Nvidia o zamítnutí žaloby kvůli starému podvodu.  

Celý článek
0

Malé bojové drony jsou už ve válce minulostí, tvrdí šéf francouzské armády

Válka na východě Evropy ukazuje nové trendy pro výrobu zbraní západním výrobcům obranného průmyslu a také mění priority evropských armád.

Válka na východě Evropy ukazuje nové trendy pro výrobu zbraní západním výrobcům obranného průmyslu a také mění priority evropských armád.

Celý článek
0

Kde přibývá nejvíc milionářů? Čínský Šen-čen láká boháče jako žádné jiné město světa

Čínský Šen-čen v posledních letech doslova explodoval přírůstkem nových milionářů. Podle nedávné zprávy mezinárodních poradců zaznamenal v uplynulé dekádě neuvěřitelný 140procentní nárůst počtu milionářů, což výrazně přesahuje ostatní čínská velkoměsta.

Čínský Šen-čen v posledních letech doslova explodoval přírůstkem nových milionářů. Podle nedávné zprávy mezinárodních poradců zaznamenal v uplynulé dekádě neuvěřitelný 140procentní nárůst počtu milionářů, což výrazně přesahuje ostatní čínská velkoměsta.

Celý článek
0

Sto milionů Američanů nemá na to mít děti. USA trápí fenomén Alice

Jsou moc zhýčkání? Přecitlivělí? Příliš pohodlní a nezodpovědní? Důvodů, proč mladé páry často nechtějí děti, by se jistě našlo dost. Pro řadu vyspělých států je tento fenomén takzvaných Dinků velký problém. Ještě větším jsou však lidé, kteří spadají do kategorie Alice. O co jde?

Sto milionů Američanů nemá na to mít děti. USA trápí fenomén Alice
Čím dál víc Američanů si rodinu prostě nemůže dovolit | Hrot24, vygenerováno v Midjourney

Aby stát prosperoval a měl budoucnost, musí se v něm rodit děti. Jenže zatímco v rozvojových zemích je porodnost často vysoká, vyspělé státy marně hledají cestu, jak motivovat mladé lidi k rodičovství. Ani Česká republika není výjimkou.  Za rok 2023 se u nás narodilo jen 92 tisíc dětí, což je nejméně za poslední dvě dekády.

Pro mladé lidi, kteří i přes svou sexuální zralost nechtějí mít děti, se v USA vžilo označení DINK. Jde o zkratku z anglického dual-income, no kids, tedy párů s dvěma příjmy bez dětí.

Tito lidé jsou ve svém životním přístupu oproti předchozím generacím odlišní, protože vyznávají jiné hodnoty než ty rodinné. Oba lidé v páru pracují a dosahují dobrého příjmu. Peníze pak rádi utrácejíí.

Věnují se třeba osobnímu investování, nadšeně cestují, navštěvují restaurace a vůbec si svých peněz užívají bez toho, aby museli pociťovat zodpovědnost za děti a museli za ně utratit jediný dolar. To, že nemají děti, je jednoduše netrápí, protože žijí „teď a tady.“

Jak informuje deník Business Insider, z hlediska demografie jsou samozřejmě takové páry pro stát problém. Avšak takový, který se naplno promítne až v budoucnosti, třeba v důchodovém systému.

Akutně jsou však rizikové trochu jiné páry. A pro ty se uchytila zkratka ALICE, z anglického asset limited, income constrained, employed. Zatímco Dinkové mají dost peněz a užívají si je, Alice nemají děti, ale ani peníze. Jde tedy o páry, které jsou omezeny majetkem a příjmem, přestože jsou zaměstnaní.

Jenže tím, že tyto páry nemají děti, často propadají záchranou sítí amerického sociálního zabezpečení. Ten je nastaven tak, že spíše podporuje rodiny s dětmi.

„USA nemají silnou finanční síť, která by podpořila bezdětné Alice. To je částečně z důvodu, že mít finančně závislé děti je předpokladem pro čerpání podpory z některých vládních programů sociální pomoci,“ cituje on-line deník analýzu organizace Brookings Institute.

Podle sčítání lidu v USA z roku 2017 ve státech žije více jak 106 milionů lidí, kteří mají nízký příjem, nevychovávají děti a nesplňují podmínky pro přiznání sociálních dávek. To je bezmála třetina populace Spojených států. Podle CNBC se pod zastřešující termín Alice vejde dohromady 40 milionů amerických domácností.

Tito lidé jsou více ohroženi bezdomovectvím a propadem do dlouhodobé chudoby. Bezdomovectví a s ním související sociální problémy následně zatěžují celý systém sociální pomoci. Zvyšuje kriminalitu, vede k radikalizaci části společnosti.

Řešením v USA by mohlo být změkčení podmínek pro přiznání podpůrných dávek, doporučil Brookings Institute, neziskovka, která se specializuje na výzkumy v oblastech sociální politiky a ekonomie.

Přírůstek obyvatelstva v USA je zapříčiněn spíše než porodností zejména migrací. Země přijímá velký počet imigrantů z různých částí světa, kteří přicházejí do USA kvůli pracovním příležitostem, rodinným důvodům, studiu a dalším faktorům.