Czech Fund otevírá fond kvalifikovaných investorů s developerskými projekty

Nový fond kvalifikovaných investorů Czech Development Fund SICAV (CDF) se zaměří na investice do developerských projektů ve střední Evropě, které zhodnotí při jejich prodeji. V prvním roce počítá s projekty v hodnotě 1,4 miliardy korun a pro investory cílí na výnos 6,75 procenta ročně. 

Czech Fund otevírá fond kvalifikovaných investorů s developerskými projekty
ilustrační foto | DRFG

Zakladatelem fondu je investiční skupina DRFG, která má v segmentu nemovitostí úspěšnou historii. Již před pěti lety založila nemovitostní fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND (CREIF), který nyní má více než dvanáct a půl tisíce spokojených klientů. Na rozdíl od fondu CREIF zaměřeného na fungující nemovitosti maloobchodního a logistického charakteru cílí nový fond kvalifikovaných investorů na výnosově zajímavé developerské projekty ve střední Evropě. Už v prvním roce existence počítá s hodnotou projektů ve výši 1,4 miliardy korun. Nový fond se zaměří na investice do developerských projektů, prostředky investorů zhodnotí při následném prodeji dokončených nemovitostí.

Strategie fondu je primárně zaměřena na developerské projekty s územním rozhodnutím, v Praze pak i se stavebním povolením, anebo zhodnocování lukrativních pozemků. „Fond je svým nastavením vhodný jako dlouhodobá investice. Doporučený investiční horizont je pět let“, vysvětluje Pavel Zahradil, hlavní analytik skupiny DRFG a člen investičního výboru Czech Development Fund SICAV. Aktuálním cílem fondu je přinést už v prvních dvanácti měsících tři až pět developerských projektů. První z nich chce fond koupit již v následujících týdnech.

Skupina DRFG jako zakladatel fondu plánuje ve fondu držet 10 % až 20 % investičního kapitálu ve formě výkonnostních investičních akcií, kterými bude investorům do prioritních akcií garantovat minimální roční výnos ve výši 5,75 % ročně, a to až do výše fondového kapitálu připadajícího na tyto výkonnostní investiční akcie. Tím je vysoce motivována k úspěšné realizaci projektů,“ objasňuje fungování garance Pavel Zahradil.

Garance výnosu je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií třídy I (VIA I, v držení zakladatele fondu) ve prospěch držitelů prioritních investičních akcií, a to až do výše fondového kapitálu, který připadá na výkonnostní investiční akcie třídy I.

Obhospodařovatelem fondu je AVANT investiční společnost, a.s. Dozor zajišťuje Česká národní banka.