V boji o budoucnost (s) umělou inteligencí jdou rukavice dolů

Kontury sporu o podobu umělé inteligence se začínají rýsovat. Bývalý vědec číslo jedna v OpenAI zakládá konkurenční firmu, ekonomové varují před ztrátou pracovních míst a Apple nestíhá. 

Kontury sporu o podobu umělé inteligence se začínají rýsovat. Bývalý vědec číslo jedna v OpenAI zakládá konkurenční firmu, ekonomové varují před ztrátou pracovních míst a Apple nestíhá. 

Celý článek
0

Proboha neseďte a nečekejte na zázrak, vyzývá Zámečník zaměstnance Liberty Ostrava

„V regionu u nás a dál na východ je typické, že lidé nechtějí měnit práci – a doufají. Čím víc jste na západ od nás, tím víc je to tak, že firma jednou nezaplatí a ti lidé jdou pryč,“ říká analytik Hrotu24.

„V regionu u nás a dál na východ je typické, že lidé nechtějí měnit práci – a doufají. Čím víc jste na západ od nás, tím víc je to tak, že firma jednou nezaplatí a ti lidé jdou pryč,“ říká analytik Hrotu24.

Celý článek
0

Máj se otevřel po rekonstrukci. Prohlédněte si, jak vypadá

V oddělení Levels budou například stovky počítačových arkádových her, závodní simulátory, minigolf, šipky či biliár.

V oddělení Levels budou například stovky počítačových arkádových her, závodní simulátory, minigolf, šipky či biliár.

Celý článek
0

Vláda připravila cestu k legalizaci marihuany. Rozpočtu to má přinést miliardy korun ročně

Česko upouští od nulové tolerance k prodeji a užívání marihuany. Počítá s tím nový akční plán v oblasti závislostí pro roky 2023 až 2025 přijatý vládou. Marihuana by se měla stát regulovaným, avšak jinak běžným zbožím. Do státního rozpočtu by tak přitekly miliardy korun navíc.

Vláda připravila cestu k legalizaci marihuany. Rozpočtu to má přinést miliardy korun ročně
Už vcelku normální byznys. Pěstitelé marihuany se zaregistrují a zaplatí poplatek, předpokládá vláda. | foto Tomáš Novák, týdeník Hrot

„Filozofie akčního plánu je postavena na přístupu harm reduction, tedy minimalizaci škod. Definuje cestu racionální regulace a prevence největších rizik, nikoli nereálné politiky abstinence v celé společnosti,“ představil nový akční plán národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS). Podle Vobořila konečně uzrál čas na to, aby stát zohledňoval, že různé návykové látky a hazardní hry mají odlišnou míru škodlivosti a nebezpečnosti. Ty, které pro jedince a společnost nejsou vysoce škodlivé, má stát regulovat méně. Represe se má naopak zaměřit na ty drogy, které mají na člověka a jeho okolí devastující efekt.

Revoluční má být nový přístup k marihuaně. S touto drogou má podle statistik Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti zkušenost celá čtvrtina dospělých Čechů. „Intenzivně“ ji užívá až 465 tisíc dospělých.

„Stále více států, včetně států Evropské unie, zvažuje a rovněž schvaluje zákony v oblasti legalizace konopí pro léčebné i neléčebné (rekreační) účely. Národní politika v oblasti závislostí respektuje poznání, že oba extrémní modely regulace nabídky a poptávky, tedy prohibice nebo volný trh, jsou spojeny s vysokými negativními důsledky a společenskými náklady, a prosazuje vyvážený přístup mezi přílišnou regulací, úplnou prohibicí a úplnou liberalizací, tedy neregulovaným trhem,“ uvádí se v akčním plánu.

Registrace povinná

Podle protidrogového koordinátora dosavadní zkušenost nepodporuje hypotézu, že kriminalizace snižuje poptávku po konopí nebo že ji naopak dekriminalizace zvyšuje. Z toho důvodu stát přijme v horizontu do roku 2025 legislativu, která umožní prodej a užívání marihuany, avšak s určitými omezeními. „Cílem je zavést přísně regulovaný trh s nelegálními a/nebo méně rizikovými návykovými látkami, například s konopím, a postupně eliminovat nelegální obchodování s nimi,“ konstatuje akční plán.

Podle odhadů kanceláře národního protidrogového koordinátora by mohl roční výnos daně z konopí jen v rámci českého trhu dosahovat až dvou miliard korun. V praxi by to vypadalo tak, že spotřebitelé i prodejci marihuany by se museli povinně registrovat. Stejná povinnost by platila v případě pěstitelů. Pokud bude marihuana dostupnější, zčásti tím ztratí na hodnotě na černém trhu. Většina uživatelů by totiž raději využila této legální varianty nákupu.

Stejně jako v případě alkoholu či tabákových výrobků by prodej konopí nebyl umožněn lidem mladším osmnácti let. Prodejce, který by tento zákaz porušil, by mohl dostat pokutu a přijít o licenci k prodeji. Roční poplatek za prodej marihuany by u malých obchodů začínal na padesáti tisících korun. Pěstitelé by platili částku v řádu statisíců podle velikosti pěstební plochy. Dalším zdrojem příjmů pro státní rozpočet bude „konopná daň“, podobně jako je spotřební daň u tabákových výrobků.

Částky však nejsou definitivní, záležet bude na politické dohodě. Akční plán pak počítá i s dalšími výnosy – například z exportu do jiných zemí, které marihuanu rovněž povolily. V takovém případě by roční výnos pro stát měl činit až čtyři miliardy korun. I nadále se počítá s výjimkami u konopí užívaného ze zdravotních důvodů. Lékárny tak budou od poplatků osvobozeny.

Podle protidrogového koordinátora bude prodej fyzickým osobám omezen také v množství – denně si uživatel bude moci koupit maximálně pět gramů konopí. „Cílem je zamezit tomu, aby se zbožím následně sám ve velkém obchodoval,“ říká Vobořil. Kontrolovat se to bude prostřednictvím registru. Právě to byla podmínka expertů některých koaličních stran, například KDU-ČSL, aby nakonec na akční plán kývli i jejich ministři, kteří jinak legalizaci marihuany příliš nakloněni nebyli. Zakázána rovněž bude reklama na konopí, to se nebude smět podbízet lákavým balením a cílit na děti a mladistvé. Na balení bude povinně zveřejňováno varování ministerstva zdravotnictví před vznikem závislosti a dopady užívání na zdraví uživatele, tedy podobně jako u cigaret.

Experti tleskají

Odborníci, kteří stojí za akčním plánem, dodávají, že současně se zavedením regulovaného trhu musí přijít prevence. A ta stojí peníze, kterých zatím stát vynakládá jen velmi málo. Pokud tedy vláda chce získat nový zdroj příjmů, musí počítat s tím, že část peněz vynaloží na osvětové projekty. A také na léčbu závislostí.

„Na zajištění preventivních a léčebných adiktologických služeb a služeb v oblasti snižování škod je nutné postupně navýšit prostředky ze státního rozpočtu, které budou spravovány v návaznosti na systémovou změnu financování adiktologických služeb,“ píše se v akčním plánu. Desítky m­i­lionů má stát dlouhodobá preventivní, informační a osvětová kampaň k podpoře prevence a snížení dopadů závislostního chování. Čtyřicet milionů korun má být využito na výzkum v oblasti závislostí. To jsou ale jen drobné v porovnání s tím, co podle kanceláře koordinátora má stát přímé financování oblasti preventivně-léčebných služeb a služeb snižování škod.

„V současné době je v dotačním řízení Úřadu vlády ČR alokováno na financování projektů v oblasti závislostí přibližně 290 milionů korun ročně. Konzervativní odhad navýšení státního rozpočtu na poskytování adiktologických služeb oproti stávajícímu stavu činí cca 450 milionů korun,“ píše se v akčním plánu. Detailní analýza kanceláře protidrogového koordinátora však hovoří o potřebném navýšení financí na protidrogovou politiku státu v řádu stamilionů korun. Akční plán rovněž předpokládá navýšení počtu nízkoprahových kontaktních center a programů na testování HIV a dalších infekcí, a to v souvislosti s ukrajinskou krizí a velkým množstvím uprchlíků.

Hrotem oslovení odborníci nově představený akční plán hodnotí jako ambi­ciózní a kvalitně zpracovaný. „Je to bezpochyby průlomový vládní dokument. To říkám s ohledem na relevantní a velmi otevřený popis toho, co se po mnoho let v oblasti politiky závislostí nedaří prosadit, a stejně tak i v jeho ambicích zásadně změnit věci, před kterými dlouhá léta schováváme hlavu do písku. Moc bych si přál, aby se vize dokumentu podařilo naplnit,“ řekl Jiří Richter, výkonný ředitel organizace Sananim působící v oblasti řešení závislostí.

Podle Ivana Doudy, respektovaného adiktologa s více než padesátiletou praxí, jsou záměry protidrogového koordinátora v souladu s tím, co od státu dlouhodobě očekává. „Tedy přístup státu by měl být ve všech případech řešení lidské vášnivosti – a tedy i závislostí – pragmatický, nepolitický a neideologický. Pokud jde o marihuanu, u té neočekávám absolutní, totální legalizaci, ale racionální regulaci. A tento stav by mohl konečně nastat,“ říká Douda.

I když by si ale oba oslovení experti naplnění akčního plánu přáli, ve výsledku jsou skeptičtí. „Obávám se, že ambice přesahují i s ohledem na aktuální situaci naše možnosti, a to i proto, že si nedovedu představit, že se podaří prosadit opatření na straně plánovaného navýšení příjmů do státního rozpočtu. Stejně tak se obávám, že témata jako regulace trhu s konopím či zavádění inovativních přístupů v oblasti snižování škod či léčby, jako jsou programy kontrolované spotřeby, kontrolovaného podávání alkoholu, aplikační místnosti nebo programy farmakologicky asistované léčby a psychedeliky asistované psychoterapie, budou nejen předmětem vášnivých diskusí, ale i velkého odporu některých politických stran, represivních orgánů a nakonec i konzervativnější části odborné obce,“ sdělil Richter ze Sananimu.

Podle Ivana Doudy by celý akční plán mohl zkrachovat na tom, že konečné slovo bude na politicích. „Jedna věc je nastavení tržního prostředí – pokud marihuanu pojmeme tržně, je otázka zdanění, kontroly prodeje a podobně velmi složitá. Ale nejde jen o trh. Budeme také muset vyjasnit, kde bude užívání marihuany i nadále nežádoucí. Obávám se tedy paragrafovaného znění a toho, co se zákonem nakonec udělají politici. Tam se to panu Vobořilovi může ještě pořádně rozsypat,“ míní adiktolog. 

465 tis. Čechů podle statistik Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti „intenzivně“ užívá marihuanu. Zkušenost s ní má čtvrtina dospělých Čechů.
2 mld. Kč by podle odhadů kanceláře národního protidrogového koordinátora mohl činit roční výnos daně z konopí.
450 mil. Kč je konzervativní odhad navýšení státního rozpočtu na poskytování adiktologických služeb oproti stávajícímu stavu.