Jádro už nikdy víc. Gates se mýlí, píší ekonomové

Podle miliardáře Billa Gatese není možné při boji proti změně klimatu vynechat jadernou energii. Proti tomu se vyslovili dva němečtí ekonomové, podle kterých se Gates při obhajobě jádra dopouští argumentačních faulů.

Jádro už nikdy víc. Gates se mýlí, píší ekonomové
Zakladatel firmy Microsoft Bill Gates podporuje využívání jaderné energie, ilustrační foto | Shutterstock.com

Ekonomové Claudia Kemfertová a Christian von Hirschhausen z Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW) nesouhlasí s tvrzením Billa Gatese, že je na cestě k bezuhlíkové budoucnosti lidstva nutné počítat i s jadernou energetikou. Miliardář finančně podporuje firmu TerraPower, jež má nabídnout ekologicky šetrnou jadernou energetiku a podporuje výzkum moderních reaktorů.

Oba němečtí ekonomové přispěchali s výčtem pěti omylů, kterých se dopouští zakladatel firmy Microsoft při argumentaci, že jádro bude potřeba při odklonu od fosilních zdrojů. Jaderná energetika je podle nich i pro následující roky zbytečná. Reaktory jsou minulostí a není vhodné je znovu „vytahovat z krabice“. 

Jako první omyl uvádějí, že je možné jádro v energetice považovat za bezuhlíkový nebo nízkouhlíkový zdroj. Skleníkové plyny vznikají při stavbě jaderných elektráren, při těžbě a produkci uranu, během složité demontáže jaderných bloků, která trvá roky. 

Další mylnou představou amerického filantropa – a potažmo všech zastánců jádra – je, že dodávky elektřiny z jaderných zdrojů jsou stálé a mohou vhodně kompenzovat výkyvy produkce obnovitelných zdrojů. To podle německých profesorů také není docela pravda, protože u reaktorů často dochází k odstávkám (plánovaným i neplánovaným). 

Navíc při přechodu na zelené zdroje je třeba počítat s větší flexibilitou poptávky a využít v daleko větší míře než dosud akumulaci energie, jež by měla zásadnějším výkyvům v síti zabránit. Obnovitelné zdroje jsou „týmovými hráči“, proto je třeba je dále podporovat.

Není to mírová technologie

Ekonomové nesouhlasí ani s tvrzením, že je možné jadernou energii považovat za mírovou technologii. Naopak je už osmdesát let spojena s vojenským využitím. V době druhé světové války i po roce 1945. Varují i před současnou situací, že stavba jaderných elektráren může být motivována vývojem jaderných zbraní, jako je tomu v Íránu.

Kritizují, že společnost TerraPower pracuje na technologii jaderných zdrojů, které byly v minulosti dávno opuštěny. Jedním z nich je koncept rychlých neutronových reaktorů, ty počítají s uzavřeným jaderným palivovým cyklem.

Poslední chybou v argumentaci Billa Gatese je, že malý reaktor bude levnější na výstavbu než reaktor velký. Náklady na stavbu při přepočtu na vyrobenou jednotku elektřiny budou podle Kemfertové a Hirschhausena naopak vyšší. I proto došlo v posledních dekádách k posunu od menších jaderných bloků ke stále větším. 

Navíc výstavba nových jaderných jednotek bude muset být vždy spojena s dotacemi a výraznou pomocí státu. Bez státní podpory už také zkrachovala řada startupů, které se zabývaly inovacemi jaderných technologií. 

Obnovitelné zdroje přinášejí vše, čeho chce Gates dosáhnout, zdůraznili němečtí ekonomové. Bezpečnost dodávek, decentralizaci, ochranu klimatu i mír. Navíc jsou levnější a lze je používat už dnes.