Utáhnout šrouby a řídit celý svět. Čína si odhlasovala, jak nastartuje vlastní ekonomiku

Čínské politické špičky vyzvaly na klíčovém partajním zasedání věnovaném churavějící ekonomice k přísnější kontrole nad veškerým životem v zemi

Čínské politické špičky vyzvaly na klíčovém partajním zasedání věnovaném churavějící ekonomice k přísnější kontrole nad veškerým životem v zemi

Celý článek
0

Sesadí Ozempic? Do závodu o miliardové léky na hubnutí vstupuje i Roche

Další farmaceutická firma vstupuje do odvětví léků na hubnutí. Tentokrát jde ale o těžkou váhu. Alternativu k léčivým přípravkům Wegovy nebo Ozempic chce na trh dodat švýcarský gigant Roche. Chlubí se dobrými výsledky klinických testů.

Další farmaceutická firma vstupuje do odvětví léků na hubnutí. Tentokrát jde ale o těžkou váhu. Alternativu k léčivým přípravkům Wegovy nebo Ozempic chce na trh dodat švýcarský gigant Roche. Chlubí se dobrými výsledky klinických testů.

Celý článek
0

Chudí a zároveň bohatí. Turecko trápí vysoká inflace, bohatství ale roste nejrychleji na světě

Bohatství v Turecku se zvýšilo nejvíce na celém světě, uvedla prestižní švýcarská banka UBS. Háček je v tom, že to platí kvůli vysoké inflaci jen pro ty, kteří v zemi vlastní nemovitosti, protože se růst bohatství vypočítává z lokální měny.

Bohatství v Turecku se zvýšilo nejvíce na celém světě, uvedla prestižní švýcarská banka UBS. Háček je v tom, že to platí kvůli vysoké inflaci jen pro ty, kteří v zemi vlastní nemovitosti, protože se růst bohatství vypočítává z lokální měny.

Celý článek
0

Jak nejlépe pomoci firmám

Jak zdárně uspokojit potřeby malých a středních podniků v době krize? Podpůrná síť v Praze hledala odpovědi, jak firmám pomoci

Jak nejlépe pomoci firmám
Zleva: O. Šimek (TC AV ČR), A. Jarmoliková (TC AV ČR), M. Filipenská (ESA BIC-JIC), V. Kobera (MDČR), C. Aguilera (EUSPA), S. Speidel (ESA) | Enterprise Europe Network

V Praze se sešli zástupci Enterprise Europe Network, největší světové sítě na podporu podnikání. Třídenní akci pořádala Evropská komise, Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) a Technologické centrum AV ČR, které je koordinátorem sítě v České republice.

„Nová síť, nová realita, nový dopad,“ bylo mottem výroční konference mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network* (dále EEN), která se letos konala ve dnech 25. až 27. října v Praze. Konference se soustředila na aktuální otázku: Jak může síť co nejlépe uspokojit měnící se potřeby a zájmy malých a středních podniků (MSP) v měnícím se světě?

Vznikající podpora

Síť EEN vznikla v roce 2008 na popud Evrop­ské komise se záměrem podpořit rozvoj a mezinárodní působnost ambiciózních inovativních malých a středních evropských firem. Dnes je síť aktivní v 67 zemích světa, kde má téměř 500 partnerů, a je největší světovou platformou na podporu podnikání. Jejím posláním je zvyšovat konkurenceschopnost MSP v mezinárodním měřítku. Síť poskytuje konzultace týkající se podnikatelského rozvoje firem a vytváření příležitostí pro navazování mezinárodních obchodních a technologických partnerství. Nabízí také přístup do mezinárodní databáze obchodních a technologických nabídek a poptávek. Síť nabízí pomoc ohledně financování inovací a rozvoje firem, ochrany průmyslových práv a také poradenství v otázkách dnes velmi aktuální udržitelnosti a digitalizace s cílem posílit odolnost podniků v nestabilním prostředí. V České republice je síť zastoupena šesti regionálními partnery v čele s Technologickým centrem AV ČR.

Závěrečné shrnutí konference: zleva B. Weidel (EISMEA), J. Boratynski (DG GROW), S. Jirásková (TC AV ČR), F. Ranson (moderátorka)
Enterprise Europe Network

Osobní setkání členů EEN v Praze bylo rozsahem na úrovni velkých byznysových konferencí, diskusemi, workshopy i jednáními zaplnilo prostory O2 universa. Konference se zúčastnilo 183 řečníků, více než 500 členů sítě na místě a dalších téměř 700 sledujících online v 55 zemích světa. Ve 27 sekcích si partneři sítě, zástupci institucí EU a další důležití stakeholdeři vyměňovali názory na to, jak může síť přispět k transformaci evropského průmyslu, sdíleli osvědčené postupy pro zlepšení kvality a zviditelnění služeb a diskutovali o způsobech, jak podpořit spolupráci a synergie mezi členy sítě.

Vesmír jako nový segment

Konference byla strukturována do čtyř hlavních okruhů, které odrážely priority sítě: průmyslová transformace, evropský jednotný trh, inovace a kvalita. Přinesla také řadu dalších důležitých témat, jako byla podpora internacionalizace firem, budoucí role dodavatelských řetězců, zlepšování služeb pro klienty. Pozornost se věnovala i tématům týkajícím se nových segmentů trhu, mezi něž jednoznačně patří vesmír. Pro vesmírné projekty byla vyvinuta řada řešení, která v současnosti nacházejí uplatnění v mnohých pozemních aplikacích – ať už v dopravě, zdravotnictví, energetice, nebo v precizním zemědělství. Firmy mohou tyto technologie implementovat, a tím přinášet na trh nové produkty a služby.

Téma vesmíru neslo v rámci konference výraznou českou stopu, neboť čeští partneři se v oblasti podpory využívání vesmírných technologií v běžném životě občanů dlouhodobě angažují. „Vesmír je jedním z nejvýznamnějších hnacích motorů inovací současnosti, kde mohou firmy hledat řešení svých potřeb,“ řekl na úvod diskuse o komercializaci inovací v sektoru vesmíru Ondřej Šimek z Technologického centra AV ČR, které je také ESA Technology Brokerem pro Českou republiku.

Sekce: The Single Market at 30: more opportunities for SMEs, hovoří J. Ryšavá (Centrum pro regionální rozvoj České republiky)
Enterprise Europe Network

Diskuse o využití vesmírných technologií se zúčastnili i zástupci Ministerstva dopravy ČR (MD ČR), Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA), Evropské vesmírné agentury (ESA) a ESA Business Incubation Centre Brno (ESA BIC). Hovořili o možnostech rozvoje a významu využití vesmírných technologií v pozemních aplikacích, o podpůrných programech a o financování při transferu technologií.

„Český stát má velký zájem podporovat vysoce inovační prostředí výzkumu a využití vesmíru a přes aktivity technologických brokerů i inkubaci firem zvyšovat návratnost veřejných prostředků investovaných do výzkumu vesmíru,“ uvedl Václav Kobera, ředitel odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací MD ČR.

Přesná kamera i diabetes

Na konferenci se představilo i několik českých firem, kterým Technologické centrum AV ČR (TC) v rámci sítě EEN pomohlo vyrůst a rozvíjet se v mezinárodním měřítku. Například mladá progresivní firma Iterait, vyrábějící inteligentní kamerku VIVIDI. Kamerka počítá příchozí a odchozí návštěvníky tam, kde je potřeba, a dokáže změřit řadu dalších parametrů, které dnes využívá například Praha při monitoringu parkování a silniční infrastruktury. Spolupráce TC se společností Iterait začala v roce 2019 a firmě přinesla prvního partnera v Německu.

„Partnerství s německou firmou Infinite Devices, které jsme navázali díky Techno­logickému centru, bylo impulzem pro to, abychom dále pracovali na zahraniční expanzi. Ve spolupráci s lidmi z EEN jsme si postupně ujasnili obchodní strategii firmy a díky tomu jsme získali další zahraniční zákazníky,“ zhodnotil přínos EEN ředitel společnosti Iterait Adam Blažek.

Lenka Röhryová z firmy Vitadio využila podpory TC a služeb EEN již v začátcích podnikání, kdy měla společnost hotovou první generaci zařízení pro léčbu diabetu druhého typu zaměřenou na úpravu životního stylu, jež je v současnosti hrazeno německým systémem zdravotního pojištění a prodává se i v několika dalších zemích Evropy. „Technologické centrum nám také pomohlo najít prvního byznys anděla, který se v průběhu času potvrdil jako velmi cenný partner,“ dodává ke spolupráci Lenka Röhryová.

Networking
Enterprise Europe Network

Jako další příklad úspěšné spolupráce s TC se v rámci konferenčních dnů představila i firma Stabilplastik, výrobce a prodejce plastových přepravních palet ze směsného plastu, které jsou stoprocentně recyklovatelné a oproti klasickým dřevěným paletám mají řadu výhod. Díky bezodpadové výrobě nezatěžují více životní prostředí a mají nižší uhlíkovou stopu než palety z čistého plastu či palety dřevěné. „Spolupráce s TC AV ČR nám významně pomohla, protože díky zapojení do sítě se o nás v Evropě ví. Odborníci z TC AV ČR nám pomohli najít partnera v Dánsku, jenž se ukázal jako silný strategický partner a otevřel nám dveře do celé Skandinávie,“ hodnotí pozitivní dopad spolupráce Patrik Luxemburk, ředitel společnosti.

„Konference byla skvělou příležitostí, jak se po dlouhé době opět setkat s partnery sítě a poznat nové kolegy. Ráda bych poděkovala našim českým partnerům z Technologického centra za uspořádání velmi úspěšné akce,“ loučila se závěrem Muriel De Grande, vedoucí sektoru EISMEA.

„Jsme velmi potěšeni, že jsme se mohli podílet na této významné akci a přivítat v Praze kolegy z celého světa. Skvělá atmosféra, živé diskuse nad otázkami, jak co nejlépe pomáhat firmám, a obrovská pozitivní energie, která byla cítit z tohoto setkání, jsou příslibem, že společně dokážeme být dobrým partnerem našim klientům a že jim pomůžeme překonat úskalí dnešní krize a vyjít z této nelehké doby silnější,“ hodnotila konferenci Silvia Jirásková, která je koordinátorkou EEN pro ČR a vedoucí Oddělení rozvoje podnikání v Technologickém centru AV ČR. 

Poznámka: * Aktivity sítě Enterprise Europe Network jsou financované ze Single Market Programme a v České republice spolufinancované MPO ČR. Díky této podpoře jsou služby firmám nabízeny bezplatně.