Spojení Air Bank s Monetou padá. PPF akvizici stopla

Nová třetí největší banka na českém trhu nakonec nevznikne. Spojení Monety Money Bank a Air Bank totiž nakonec na popud skupiny PPF padlo.

Spojení Air Bank s Monetou padá. PPF akvizici stopla
ilustrační foto | Mino Surkala / Shutterstock.com

Překvapivý obrat v již v podstatě hotové dohodě dnes oznámila skupina PPF, když celý proces spojení své Air Bank s konkurenční Monetou Money Bank ukončila. Jako hlavní důvody PPF uvedla negativní vývoj ekonomiky, který mění parametry původně zamýšleného sloučení, nebo nedávné změny požadavků České národní banky (ČNB) na kapitálovou vybavenost bank v Česku.

„Podle názoru PPF nejsou a nebudou naplněny předpoklady, za kterých byla celá transakce připravena a domluvena. Skupina PPF byla připravena dostát všem svým smluvním závazkům, uzavřenou dohodu však vítá a považuje ji v danou chvíli za nejlepší řešení pro PPF i pro ostatní akcionáře Moneta Money Bank,“ uvedla PPF v prohlášení.

Transakci o spojení bankovní částí PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Monetou schválili akcionáři Monety v prosinci 2021.

Akvizicí měla Moneta od skupiny PPF záskat sto procent akcií skupiny Air Bank (včetně českého a slovenského Home Creditu) za dohodnutou kupní cenu 25,9 miliardy korun. Z osmdesáti procent měla být transakce financována z peněz, které by Moneta získala od svých nynějších akcionářů za úpis 255,5 milionu nově vydaných akcií, zbylých dvacet procent mělo být financováno z nadbytečného kapitálu banky. Aktuálně skupině rodiny Kellnerových stále náleží asi třicet procent akcií Monety.

Podle PPF by v případě dokončení transakce nejen nastala redukce plánů rozvoje, ale i snížení rozdělitelného zisku a rezerv ve srovnání s představami při podpisu rámcové smlouvy. Důvodem je zvýšení sazby tzv. proticyklické kapitálové rezervy ČNB ze současných 0,5 procenta až na 2,5 procenta v roce 2023. Dokončení transakce by podle PPF také negativně ovlivnilo podle platných účetních pravidel výši regulatorního kapitálu. Zároveň současný vývoj ekonomiky a válka na Ukrajině zvyšuje ekonomická rizika a snižuje potenciální růst sloučené banky, dodala PPF.

Vedení Monety přistoupilo na návrh dohody s tím, že získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou. „V tomto smyslu se PPF zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě a že stávající bude držet minimálně po dobu 12 měsíců. Nicméně, PPF má možnost prodat svůj stávající podíl na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi,“ uvedla v prohlášení Moneta.

Moneta zároveň potvrdila, že nadále chce dodržet strategický cíl, a to mít souhrnný čistý zisk 23,7 miliardy korun za roky 2022 až 2026. „Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytyčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend podle platné dividendové politiky. Věřím, že to dokážeme v souladu s naší předchozí komunikací,“ řekl dnes generální ředitel Moneta Money Bank Tomáš Spurný.