Chaos umělé inteligence: lidé, firmy i země proti sobě vedou boj naslepo

Mluvící stroje spustily bitvu, jejíž fronty rozhodnou o pokroku, světovládě i povaze lidstva.

Chaos umělé inteligence: lidé, firmy i země proti sobě vedou boj naslepo
ilustrační foto | Shutterstock.com

Nebývá zvykem, aby důležitá figura špičkového odvětví na vrcholu lidského poznání chodila za politiky s žádostí o přistřihnutí vlastních křidélek. Sam Altman, šéf firmy OpenAI, udělal v půli května právě to. Open AI sestrojila a loni v listopadu vypustila do světa mluvícího robota ChatGPT. Potom Altman požádal Kongres, aby jeho byznys reguloval.

OpenAI se chatbotem dostala do čela závodu o prvenství v oblasti umělé inteligence (její dnešní hodnota čítá zhruba 28 miliard dolarů), těsně následovaná Microsoftem (částečný vlastník OpenAI) a Googlem. Poslední hit spatřil světlo světa letos v březnu, když Meta (dříve Facebook) uvolnila pro veřejnost svůj klíč k budování generativní umělé inteligence (zvaný LLaMA). Každý člověk s přístupem k internetu může dotyčný kód měnit a stavět s jeho pomocí aplikace vlastní. Meta počítá s tím, že tato možnost dodá jejímu softwaru na oblibě. 

Konkurence si to zjevně myslí také; Microsoft následoval její rozhodnutí stejným opatřením o měsíc později a OpenAI oznámila v půli května, že se vbrzku přidá také. To nechává Google v pozici jediného z lídrů, který stále spoléhá výlučně na své zdroje.

Obtížná regulace

Altman není jediný, koho to zneklidňuje. Na konci března sepsaly těžké váhy z oboru všem pracovištím-laboratořím AI otevřený dopis s žádostí, aby na půl roku pozastavily veškeré pokusy. Pak promluvil i „kmotr AI“ Geoffrey Hinton: na začátku května odstoupil z funkce viceprezidenta Googlu s tím, že lituje své práce, protože její výsledky jsou příliš nebezpečné. „Je těžké představit si, jak můžete zabránit lidem zlé vůle ve zneužití AI ke zlým věcem,“ řekl. 

Právě takový úkol přísluší regulátorům (protože za ně to nikdo jiný neudělá). Je to těžké, protože sami nevědí, co regulují. 

Evropský parlament 11. května schválil návrh eurozákona o umělé inteligenci, první svého druhu na světě. Jeho součástí je seznam „vysoce rizikových“ oblastí využití AI; firmy, které se v nich angažují, budou podléhat přísnějšímu bezpečnostnímu režimu.

 

Existuje však obava, že legislativa bude za vývojem chronicky kulhat. Zejména proto, že američtí regulátoři se věnují především antimonopolním aspektům AI a čínští politici se starají hlavně o to, aby něco neohrozilo jejich moc.

Tématu umělé inteligence ce podrobněji věnujeme v aktuálním vydání týdeníku Hrot.