Dlouhé fixace, a ještě k tomu nízké sazby u hypoték? Zapomeňte!

Banky reagují na vývoj omezením nabídky hypoték s delší fixací. Do jejich cen si navíc promítají tzv. opční prémii, tedy přirážku, která jim má kompenzovat ztráty vzniklé předčasným splácením hypoték.

Banky reagují na vývoj omezením nabídky hypoték s delší fixací. Do jejich cen si navíc promítají tzv. opční prémii, tedy přirážku, která jim má kompenzovat ztráty vzniklé předčasným splácením hypoték.

Celý článek
0

Třetí rok války: Ukrajina má k vítězství stále dál, na pomoc USA se spolehnout nemůže

Vojenské vítězství se Ukrajině vzdaluje, nyní se musí soustředit hlavně na obranu pozic, tvrdí západní vojenští experti.

Vojenské vítězství se Ukrajině vzdaluje, nyní se musí soustředit hlavně na obranu pozic, tvrdí západní vojenští experti.

Celý článek
0

Vzkaz Generaci Z: Přestaňte brečet a přijměte, že stres a úzkost jsou normální a patří k životu

Generace Z by měla přijmout skutečnost, že stres a úzkost v práci jsou normální součástí života. Prospěje jí to. „Měli bychom se občas cítit pod tlakem, je to zdravé,“ tvrdí profesorka psychologie z Columbia University Kathleen Pike. 

Generace Z by měla přijmout skutečnost, že stres a úzkost v práci jsou normální součástí života. Prospěje jí to. „Měli bychom se občas cítit pod tlakem, je to zdravé,“ tvrdí profesorka psychologie z Columbia University Kathleen Pike. 

Celý článek
0
Vybrané články
z týdeníku The Economist

Covid zkrátil život lidem v bohatých zemích včetně Česka

Jenom Dánové a Norové mohou čekat, že se i navzdory pandemii dožijí vyššího věku.

Covid zkrátil život lidem v bohatých zemích včetně Česka
ilustrační foto | Shutterstock.com

Srovnávat dopady covidu-19 na jednotlivé státy je obtížné. Především proto, že oficiální čísla o počtu lidí zemřelých v souvislosti s nákazou jsou chronicky nespolehlivá (náš model „nadúmrtí“ se to snaží napravit). Dalším důvodem je, že se mortalita liší v závislosti na věku: staří lidé podléhají viru častěji než mladí. A tak dopady viru na daný stát nezávisí jen na mortalitě v každé jednotlivé věkové skupině, ale také na věkové struktuře jeho obyvatelstva. 

Řešení tohoto problému nabízí pohled na střední délku života, tedy průměrný počet let, který může občan daného státu očekávat, že bude žít. Aby zjistil, jaké škody podle tohoto kritéria virus napáchal, porovnal tým výzkumníků z Británie, Dánska a Německa střední délku života v 28 zemích (a v Severním Irsku) před pandemií a po ní.

 

Očekávaná doba dožití se mezi lety 2019 a 2020 ve všech zemích kromě dvou snížila. Déle mohou žít jen Dánové a Norové a také Finky. Nejhůř ze srovnání vyšly Spojené státy, které měly také nejvyšší počet obětí covidu na světě. Střední délka života mužů tam poklesla o více než dva roky. Ale v mnoha dalších zemích včetně Itálie, Španělska, Polska a Česka ubral covid lidem více než rok z očekávané délky života. 

Demografové si zvykli sledovat soustavně rostoucí křivky střední délky života – ve 20. století se například v Británii očekávaná doba dožití zvyšovala každých deset let přibližně o tři roky. Údaje z roku 2020 z tohoto trendu vybočují. Loňská střední délka života žen se ve více než polovině studovaných zemí propadla na úroveň z roku 2015 a u mužů ve více než třetině států. V mnoha západoevropských zemích, jako jsou Belgie nebo Španělsko, se jednalo o největší meziroční pokles od konce druhé světové války.

© 2021 The Economist Newspaper Limited
All rights reserved. Publikováno na základě licence s The Economist, přeloženo týdeníkem Hrot.
Originální článek v angličtině najdete na www.economist.com.